Create_a_map_small
Mymaps_smallBlank

OPK(mp)

Category: Pas przesłaniania

Used in the following map:

Rawsko-Ruski Rejon Umocniony

Jednoizbowy schron do ognia bocznego dla armaty p.panc na podstawie polowej.
OPK(m)Photos

Img_5858