Create_a_map_small
Mymaps_smallBlank

OPK(mp)

Category: Pas przesłaniania

Used in the following map:

Rawsko-Ruski Rejon Umocniony

polowy, jednoizbowy schron do ognia bocznego dla armaty przeciwpancernejPhotos

Img_8085