Create_a_map_small
Mymaps_smallBlank

OPPK

Category: Punkt Oporu Wiekii Dział

Used in the following map:

Rawsko-Ruski Rejon Umocniony

Schron dwukondygnacyjny do ognia bocznego (OPPK), uzbrojony w 2x ckm(NPS-3)(1 w orylionie) (armatę p.panc 45mm (DOT-4) i rkm obrony bliskiej
N:50st17'37,39" E:23st22'56,97"Photos

Img_2814