Create_a_map_small
Mymaps_smallBlank

OPPK

Category: Punkt Oporu Wiekii Dział

Used in the following map:

Rawsko-Ruski Rejon Umocniony

Dwukondygnacyjny schron do ognia bocznego Uzbrojony w 1x ckm (NPS-3)i armata p.panc (DOT-4)Photos

Img_5180