Create_a_map_small
Mymaps_smallBlank

OPPK

Category: Punkt Oporu Brusno Nowe

Used in the following map:

Rawsko-Ruski Rejon Umocniony

Jednokondygnacyjny schron do ognia bocznego OPPK. uzbrojony w armatę przeciwpancerną 45 mm i 2 ckm (NPS-3)
Brak kopuły pancernej/obserwacyjnej
N: 50st13′41,66″ E: 23st17′19,28″Photos

Img_19271