Create_a_map_small
Mymaps_smallBlank

OPPK

Category: Punkt Oporu Dęby

Used in the following map:

Rawsko-Ruski Rejon Umocniony

Dwukondygnacyjny schron do ognia bocznego. Uzbrojony w zestaw DOT-4, 2 zestawy NPS-3, rkm obrony bliskiej i rkm obrony wejściaPhotos

Img_0516