Create_a_map_small
Mymaps_smallBlank

PDOT

Category: Punkt Oporu Wiekii Dział

Used in the following map:

Rawsko-Ruski Rejon Umocniony

Dwukondygnacyjny schron do ognia czołowego uzbrojony w 2xckm (NPS-3) i rkm obrony bliskiej
N:50st17'40,34" E: 23st23'36,18"Photos

Img_27441