Create_a_map_small
Mymaps_smallBlank

PDOT

Category: Punkt Oporu Brusno Stare

Used in the following map:

Rawsko-Ruski Rejon Umocniony

Schron do ognia czołowego, uzbrojony w 2 ckm NPS-3 i rkm obrony wejściaPhotos

Img_5302