Create_a_map_small
Mymaps_smallBlank

PDOT

Category: Punkt Oporu Dęby

Used in the following map:

Rawsko-Ruski Rejon Umocniony

Schron do ognia czołowego PDOT
wyposażony w 3 karabiny NPS 3, rkm obrony bliskiej i rkm obrony wejściaPhotos

Img_8387-1024