Create_a_map_small
Mymaps_smallBlank

PDOT

Category: Punkt Oporu Goraje

Used in the following map:

Rawsko-Ruski Rejon Umocniony

Schron do ognia czołowego, PDOT, wyposażony w 2x ckm (NPS 3)Photos

Img_8436