Create_a_map_small
Mymaps_smallBlank

PDOT-2

Category: Punkt Oporu Duńkowice

Used in the following map:

Rawsko-Ruski Rejon Umocniony

Schron do ognia czołowego, 3 x NPS-3, rkm obrony bliskiej i rkm obrony wejściaPhotos

Img_6288