Create_a_map_small
Mymaps_smallBlank

PDOT(m)

Category: Punkt Oporu Wiekii Dział

Used in the following map:

Rawsko-Ruski Rejon Umocniony

Jednoizbowy schron do ognia czołowego
uzbrojenie 1x ckm (NPS), z przelotnią. opancerzenie niezainstalowane
N:50st17'08,30" E: 23st22'42,12Photos

Img_26701