Create_a_map_small
Mymaps_smallBlank

PPK

Category: Punkt Oporu Brusno Nowe

Used in the following map:

Rawsko-Ruski Rejon Umocniony

Dwukondygnacyjny schron do ognia bocznego PPK. Uzbrojony 2 x ckm (NPS-3)
N: 50st14’13,19 E: 23st18’42,11″Photos

Img_1832