Create_a_map_small
Mymaps_smallBlank

PPK

Category: Punkt Oporu Kalnikow

Used in the following map:

Rawsko-Ruski Rejon Umocniony

Schron do ognia bocznego, uzbrojony był w 2 zestawy NPS-3, rkm obrony bliskiej i rkm obrony wejściaPhotos

Img_6253