Toronto Freecycle

Freecycle

Southern Ontario Freecycle groups.

Community

Ontario

Eastern Ontario Full Circles groups

Active Full Circles / Freecycle groups in the Ottawa/Gatineau/Eastern Ontario area.