Search CommunityWalk:
Create_a_map_small
Mymaps_smallBlank

Category: Nedostatočné detské ihrisko (nevhodný technický stav - nutnosť renovácie)

Used in the following map:

Detské ihriská v Trnave

Konštrukcia -
Počet lavičiek -
Pieskovisko -
Počet odpadkových košov -Photos

738918_s 738919_s