I Nedostatočné detské ihrisko (nevhodný technický stav - nutnosť renovácie)

Konštrukcia - kov
Počet lavičiek -
Pieskovisko - áno
Počet odpadkových košov -
directions Directions

Konštrukcia - drevo
Počet lavičiek -
Pieskovisko -
Počet odpadkových košov -
directions Directions

Konštrukcia - kov
Počet lavičiek -
Pieskovisko -
Počet odpadkových košov -
directions Directions

Konštrukcia -
Počet lavičiek -
Pieskovisko -
Počet odpadkových košov -
directions Directions

Konštrukcia - kov
Počet lavičiek -
Pieskovisko -
Počet odpadkových košov -
directions Directions

I Dobré detské ihrisko (dá sa na ňom hrať, ale renovácia by pomohla)

Konštrukcia - kov
Počet lavičiek -
Pieskovisko - áno
Počet odpadkových košov -
directions Directions

Konštrukcia - kov
Počet lavičiek - 2
Pieskovisko - áno
Počet odpadkových košov - 1
directions Directions

Konštrukcia - kov
Počet lavičiek -
Pieskovisko -
Počet odpadkových košov -
directions Directions

Konštrukcia - kov
Počet lavičiek -
Pieskovisko -
Počet odpadkových košov -
directions Directions

Konštrukcia - kov
Počet lavičiek -
Pieskovisko -
Počet odpadkových košov -
directions Directions

I Výborné detské ihrisko

Konštrukcia - drevenná
Počet lavičiek -
Pieskovisko - áno
Počet odpadkových košov - 2 +
directions Directions

Konštrukcia -
Počet lavičiek -
Pieskovisko -
Počet odpadkových košov -
directions Directions

Konštrukcia -
Počet lavičiek -
Pieskovisko -
Počet odpadkových košov -
directions Directions

Konštrukcia -
Počet lavičiek -
Pieskovisko -
Počet odpadkových košov -
directions Directions

Konštrukcia - drevo
Počet lavičiek -
Pieskovisko -
Počet odpadkových košov -
directions Directions

I Detské Ihrisko (bez hodnotenia stavu)

Konštrukcia - kov
Počet lavičiek -
Pieskovisko -
Počet odpadkových košov -
directions Directions

Konštrukcia - kov
Počet lavičiek -
Pieskovisko -
Počet odpadkových košov -
directions Directions

Konštrukcia -
Počet lavičiek -
Pieskovisko -
Počet odpadkových košov -
directions Directions

Konštrukcia - kov
Počet lavičiek -
Pieskovisko - áno
Počet odpadkových košov -
directions Directions

Konštrukcia - drevo
Počet lavičiek -
Pieskovisko -
Počet odpadkových košov - -
directions Directions

Konštrukcia -
Počet lavičiek -
Pieskovisko -
Počet odpadkových košov -
directions Directions

Konštrukcia - kov
Počet lavičiek -
Pieskovisko -
Počet odpadkových košov -
directions Directions

Konštrukcia -
Počet lavičiek -
Pieskovisko -
Počet odpadkových košov -
directions Directions

Konštrukcia - kov
Počet lavičiek -
Pieskovisko -
Počet odpadkových košov -
directions Directions

Konštrukcia -
Počet lavičiek -
Pieskovisko -
Počet odpadkových košov -
directions Directions

Konštrukcia -
Počet lavičiek -
Pieskovisko -
Počet odpadkových košov -
directions Directions

Konštrukcia - drevo
Počet lavičiek -
Pieskovisko -
Počet odpadkových košov -
directions Directions

Konštrukcia - kov
Počet lavičiek -
Pieskovisko -
Počet odpadkových košov -
directions Directions

Konštrukcia - kov
Počet lavičiek -
Pieskovisko -
Počet odpadkových košov -
directions Directions

Konštrukcia - kov
Počet lavičiek -
Pieskovisko -
Počet odpadkových košov -
directions Directions

Konštrukcia - kov
Počet lavičiek -
Pieskovisko -
Počet odpadkových košov -
directions Directions

Konštrukcia - kov
Počet lavičiek -
Pieskovisko -
Počet odpadkových košov -
directions Directions

Konštrukcia - kov
Počet lavičiek -
Pieskovisko -
Počet odpadkových košov -
directions Directions

Konštrukcia - drevo
Počet lavičiek -
Pieskovisko -
Počet odpadkových košov -
directions Directions

Konštrukcia - kov
Počet lavičiek -
Pieskovisko -
Počet odpadkových košov -
directions Directions

Konštrukcia - kov
Počet lavičiek -
Pieskovisko -
Počet odpadkových košov -
directions Directions

Konštrukcia - kov
Počet lavičiek -
Pieskovisko -
Počet odpadkových košov -
directions Directions

Konštrukcia - kov
Počet lavičiek -
Pieskovisko -
Počet odpadkových košov -
directions Directions

Konštrukcia - kov
Počet lavičiek -
Pieskovisko -
Počet odpadkových košov -
directions Directions

Konštrukcia - kov
Počet lavičiek -
Pieskovisko -
Počet odpadkových košov -
directions Directions
format_list_bulleted
Show List
place
Toggle Marker Titles
add_location
Add A Marker
help
Hide/Show Tooltips
Close

Detské ihriská v Trnave

Add New Marker To Map

You're marker will not be seen by anyone else. It will only be displayed on this device.

Address or Search:

Get Directions

directions Get Directions
pin_drop Add Destination
add_location Add Marker