Create_a_map_small
Mymaps_smallBlank

ARHEOLOŠKE NAJDBE NA HRIBIH BARDA IN ROBA

Category: GOZDOVE MORAMO TREBITI!

Used in the following map:

ZELENO MORJE

Hriba Roba in Barda za Špetrom sta povezana med seboj preko sedla. Tu so že pred leti izkopali arheološke najdbe 1. železne dobe (gradišče na hribu Bardo). Tudi rimski in langobardski vojščaki so zapustili na teh hribih svoja orožja, ker so bila tu njihova postajališča. Treba bi bilo bolje čistiti gozdove na teh hribih.Photos

716241_s