Create_a_map_small
Mymaps_smallBlank

ATUCA-ALTOVIZZA, KAMNOLOM

Category: KAMNOLOMI

Used in the following map:

ZELENO MORJE

Mine in težki tovornjaki, ki prevažajo skale v dolino, včasih hudo motijo domačine. Domovi kažejo velike razpoke zaradi eksplozij min. Pobočja so grdo razjedena. Dobiček pri vsem tem imajo le lastniki kamnoloma.Photos

651276_s