Create_a_map_small
Mymaps_smallBlank

BALAVANTI

Category: Education

Used in the following map:

Viaggiamo attraverso la lettura di miti e leggende

Prav tako strašni so bili balavanti. Tudi oni so se zbirali na križpotjih, kjer so kurili ogenj. Videl si jih lahko samo ponoči, še največkrat med božičnimi prazniki. Včasih so se na vzpetinah pretepali z baklami. Največkrat se je to dogajalo okoli sv. Treh kraljev. Če so srečali človeka so ga prav tako pretepli. Pravijo, da so včasih človeka raztrgali na kose in se igrali z njegovimi udi. Pred zoro pa so ga spet sestavili, da je oživel, a zjutraj se je prebudil ves šibak in bled.
Balavanti o benandanti, spiriti notturni che fermavano le persone agli incroci, spezzavano le ossa e poi ricomponevano i loro corpi privandoli di qualcosa; secondo alcuni studiosi sono da considerarsi come degli sciamani in grado di intraprendere il loro viaggio durante la notte e di punire spiriti malvagi.Photos

528696_s