Create_a_map_small
Mymaps_smallBlank

CEDRON = CEDRON (VELIKA CEDRA = GRANDE CEDRO)

Category: IMENA VASI (IN KRAJEV) POVZETA PO DREVESIH

Used in the following map:

ZELENO MORJE

Velika cedra ne obstaja več, ob zaselku so pa visoke jelke...Photos

710070_s 623154_s 710071_s