Create_a_map_small
Mymaps_smallBlank

DREKA = DRENCHIA (DREN = CORGNOLO)

Category: IMENA VASI (IN KRAJEV) POVZETA PO DREVESIH

Used in the following map:

ZELENO MORJE

Na južnem pobočju gorskega grebena Kolovrata, kjer so se med prvo svetovno vojno odigrale odločilne bitke, se nahaja Dreka,ki sestoji iz več lepih zaselkov. Področje je strmo, delo na njem je težko, vendar je pogled na dolino Kozce in Rijeke,na Južne Predalpe, pa na furlansko dolino in na Jadransko morje tja di Istre izjemno!
Značilna tradicionalna arhitektura,
kamniti seniki in kašče.Photos

711192_s 718129_l 737453_l 737460_l 737461_l