Create_a_map_small
Mymaps_smallBlank

GABRJE, naselek (GABER = CARPINO)

Category: IMENA VASI (IN KRAJEV) POVZETA PO DREVESIH

Used in the following map:

ZELENO MORJE

Gabrje - zaselk vasi Šlovrenc.