Create_a_map_small
Mymaps_smallBlank

GABROVCA = GABROVIZZA (GABER = CARPINO)

Category: IMENA VASI (IN KRAJEV) POVZETA PO DREVESIH

Used in the following map:

ZELENO MORJE

Gabri so obkrožali to prijetno vasico na prisojni strani hriba Matajurja. Lepo so očiščeni travniki(v vasi se ohranja značilen kamnit senik) in na pobočjih so pridobljene njivice s terasiranjem.Photos

710068_s 650349_s 710067_s 710069_s