Create_a_map_small
Mymaps_smallBlank

Gabrovo brdo - GABER

Category: IMENA VASI (IN KRAJEV) POVZETA PO DREVESIH

Used in the following map:

ZELENO MORJE

Gabrovo brdo NAS ČAKA NA ROBU Vojskarske planote nad Idrijskim prelomom. VLEČE SE MED DOLINO Hotenjke IN VZPOREDNO SOTESKO POTOKA Gačnika. Gačnik JE ZARADI ŠTEVILNIH SLAPOV, NAŠTEJEMO JIH LAHKO KAR ŠTIRINAJST, PO IZROČILU VOJSKARJEV VELJAL ZA DRUGO NAJGRŠO GRAPO V VSEJ AVSTROOGRSKI. VABIMO VAS NA PLANINSKI IZLET ČEZ Gabrovo brdo PO ROBU Idrijskega preloma IN VISOKO NAD TEMAČNO LEDENO GLOBELJO Gačnika.