Create_a_map_small
Mymaps_smallBlank

Gorenji log

Category: IMENA VASI (IN KRAJEV) POVZETA PO GOZDARSTVU

Used in the following map:

ZELENO MORJE

Je majhna vasica nad strugo reke Soče.