Create_a_map_small
Mymaps_smallBlank

GOZDNA UČNA POT NA KOZLOV ROB

Category: POUČNO-NARAVOSLOVNE POTI IN PARKI

Used in the following map:

ZELENO MORJE

Današnje ruševine so ostalnine najbolje ohranjena in hkrati najpomembnejšega gradu na Tolminskem.
Iz grajskih utrb so od12. do 17.stoletja in tudi v času I svetovne vojne obvladovali Tolminsko,zlasti njene pomembne prometne pot.
Za lastništvo Kozlovega roba so se vc srednem veku potegovali mnogi pomembnifevtalci:oglejski patrihi,goriški grofje,mesto Čedad,Benečani in nazadnje Habsburžani.VArovanje gradu je deželni glavar zaupal močnim plemiškim rodbinam.