Create_a_map_small
Mymaps_smallBlank

HRASTOVIJE =CROSTU' (HRAST = QUERCIA)

Category: IMENA VASI (IN KRAJEV) POVZETA PO DREVESIH

Used in the following map:

ZELENO MORJE

Čeprev leži Hrastovije na osojni strani grebena, ima zaselek lepo pozicijo v dolini reke Kozce.Photos

717990_s 717991_s 650355_s 650356_s