Create_a_map_small
Mymaps_smallBlank

JELINA = IELINA (JELKA = ABETE ROSSO)

Category: IMENA VASI (IN KRAJEV) POVZETA PO DREVESIH

Used in the following map:

ZELENO MORJE

Zaselek je poimenovan po jelkah, saj smo na 600 metrih nadmorske višine. Nad travniki ohranja zaselek lep senik-kozolec s kamnitimi nosilnimi stebri in lesenim strešnim ogrodjem. Tudi stranske stene imajo značilno leseno strukturo s prečnimi deskami,na katere polagajo domačini seno in druge poljedelske proizvode, da se sušijo.Photos

710065_s 710064_s 710066_s 650352_s 650329_s