Create_a_map_small
Mymaps_smallBlank

JESIČJE = IESIZZA (JESIKA = PIOPPO TREMULO)

Category: IMENA VASI (IN KRAJEV) POVZETA PO DREVESIH

Used in the following map:

ZELENO MORJE

Na prisojni strani gorskega grebena v dolini Arbeča se nahaja Jesičje, zaselek poimenovan po topolih-jesikahPhotos

717968_s 650359_s 655269_s 717969_s