Create_a_map_small
Mymaps_smallBlank

KLAVŽE

Category: UPORABLJANJE NARAVNIH ENERGETSKIH VIROV

Used in the following map:

ZELENO MORJE

Reka Bača je pod Podmelcem izdolbla slikovita korita. Kraj Klavže se je začel razvijati z
izgradnjo "bohinjskega" odseka železniške proge Dunaj-Trst. Gradnja pomembne železniške
povezave je prinesla številne železniške postaje, predore, mostove in tudi urejanje vodotoka
Bače. V koritih pod Podmelcem so Bačo zajezili in leta 1906 je tu začela delovati prva lesna
tovarna na vodni pogon na Primorskem. Od tovarne je danes ostalo ogromno poslopje na
levem bregu Bače. Na desnem bregu Bače danes deluje mala hidroelektrarna, zgrajena leta
1930.Photos

927903_s