Create_a_map_small
Mymaps_smallBlank

KLENJE = CLENIA (KLIN = ACERO CAMPESTRE)

Category: IMENA VASI (IN KRAJEV) POVZETA PO DREVESIH

Used in the following map:

ZELENO MORJE

V dolini Aborne je na prisojni strano hriba Roba prijetna vas, ki se je v zadnjih letih lepo razvila. V središču Klenj je značilna cerkev Svetega Antona 16. stoletja, ki priča o kulturni povezavi Nadiških dolin z bližnjo Slovenijo.Photos

655321_s 650350_s 655322_s 650351_s