Create_a_map_small
Mymaps_smallBlank

KLIN - CLIN( KLEN = ACERO CAMPESTRE)

Category: IMENA VASI (IN KRAJEV) POVZETA PO DREVESIH

Used in the following map:

ZELENO MORJE

V predelu Marsìen je značilen zaselek Klin, poimenovan po drevesih klenih. Nahaja se pod gorsko potjo Via Alpina (označena je na topografski karti Tabacco 1:25.000). Očiščeni travniki in terasiranje so pripomogli k uvedbi kozjereje na strmem grebenu.Photos

650293_s 655267_s 618489_s 650309_s 650310_s