Create_a_map_small
Mymaps_smallBlank

KOSTANJEVEC, naravni park

Category: IMENA VASI (IN KRAJEV) POVZETA PO DREVESIH

Used in the following map:

ZELENO MORJE

Na obrobju Šentviške planote je slikovita je soteska potoka Kostanjevec.