Create_a_map_small
Mymaps_smallBlank

LASCE =LASIZ (LAZ, LAZE = GOZD OČIŠČEN PRED NASELITVIJO; SELVA DISBOSCATA)

Category: IMENA VASI (IN KRAJEV) POVZETA PO GOZDARSTVU

Used in the following map:

ZELENO MORJE

Beseda "laz" se nanaša na prvotne gozdove, ki so bili očiščeni ob naselitvi in ki so se nahajali v bližini vasi. Izvor besede je zelo starodaven.
Vas Lasce se nahaja v občini Podbonesca v dolini reke Nadiže, nedaleč od znane Landarske jame.Photos

650319_s 650320_s 711193_s 650321_s