Create_a_map_small
Mymaps_smallBlank

LAZE = LASE (LAZ = GOZD OČIŠČEN PRED NASELITVIJO; SELVA DISBOSCATA)

Category: IMENA VASI (IN KRAJEV) POVZETA PO GOZDARSTVU

Used in the following map:

ZELENO MORJE

Beseda "laz" se nanaša na gozdove, ki so bili očiščeni ob naselitvi, je zelo starega izvora. Taki gozdovi so se nahajali v bližini vasi.
Laze je lep in strnjen zaselek na sedlu med dvemi pobočji v občini Dreke.Photos

710061_s 710060_s 710062_s