Create_a_map_small
Mymaps_smallBlank

LAZE, naselek - borgo LASE (LAZ; LAZE = GOZD OČIŠČEN PRED NASELITVIJO = SELVA DISBOSCATA)

Category: GOZDOVE MORAMO TREBITI!

Used in the following map:

ZELENO MORJE