Create_a_map_small
Mymaps_smallBlank

LOG - LOCH (LOG = OČIŠČEN GOZD)

Category: IMENA VASI (IN KRAJEV) POVZETA PO GOZDARSTVU

Used in the following map:

ZELENO MORJE

Mali zaselek Log. Izvor besede kaže, da so bili na tem kraju gozdovi, katere so očistili v poznejših časih, nekje proti srednjemu veku.Photos

717985_s