Create_a_map_small
Mymaps_smallBlank

LOG, LOCH (LOG=PRIJETEN GOZDIČEK OB REKI, BOSCO AMENO LUNGO IL FIUME)

Category: IMENA VASI (IN KRAJEV) POVZETA PO GOZDARSTVU

Used in the following map:

ZELENO MORJE

Beseda "log" zaznamuje očiščene gozdove, ki so oddaljeni od naselij; nanaša se na gozdove, ki so bili iztrebljeni tudi nedavno in ki se nahajajo v bližini rek ali potokov.
Beseda log je srednjeveškega izvora.
Zaselek Log in bližnji Linder leži ob reki Nadiži v občini Podbonesca.Photos

650973_s