Create_a_map_small
Mymaps_smallBlank

Log pod Mangartom

Category: IMENA VASI (IN KRAJEV) POVZETA PO GOZDARSTVU

Used in the following map:

ZELENO MORJE

Pod Stožami se je sredi novembra 2000 v dveh dnevih sprožil plaz, ki je kot drobirski tok prizadel 4 km oddaljeni Log pod Mangartom. 1.000.000 m3 materiala (zemlje, kamenja, drevesnih debel...) se je sprožilo na nadmorski višini med 1400 in 1600 m in se naložilo pretežno na nadmorski višini 630 m. Posledice plazu, ki je po merah premaknjene mase na več kot 25 ha in odložene na več kot 15 ha eden največjih v Sloveniji do sedaj, so bile katastrofalne. Življenje je izgubilo 7 ljudi, porušenih je bilo 6 stanovanjskih in gospodarskih objektov in bolj ali manj poškodovanih še 23 objektov v Zgornjem Logu. S porušitvijo 2 mostov je bila prekinjena cestna povezava med Bovcem in Predelom, ki je življenjskega pomena za to območje. Zasuta in delno uničena je bila cesta na Mangart, večja škoda pa je bila storjena tudi na energetskih objektih. Neposredna škoda je bila ocenjena na skoraj 2 milijardi tolarjev. Na osnovi do sedaj izvedenih raziskav je ocenjeno, da je na plazišču še približno 3 milijone m3 materiala, potencialno nevarnega za nastanek novih plazov.