Create_a_map_small
Mymaps_smallBlank

MAKLEN PRI JURMANU

Category: POUČNO-NARAVOSLOVNE POTI IN PARKI

Used in the following map:

ZELENO MORJE

Maklen se nahaja na ovinku ob spominskem obeležju partizanske bolnice Volčanski ruti. Je eno od dreves, ki je omenjeno v brošuri Izjemna drevesa severne Primorske.
Za ogled brošure: http://www.zgs.si/fileadmin/zgs/main/img/OE/01To/GUP/IzjemnaDrevesa.pdf