Create_a_map_small
Mymaps_smallBlank

NEKDANJI MLIN NA VODO PRI AŽLI - EX MULINO AD ACQUA PRESSO AZZIDA

Category: UPORABLJANJE NARAVNIH ENERGETSKIH VIROV

Used in the following map:

ZELENO MORJE

V neposredni bližini kraja, kjer deluje danes moderen mlin Pussini, je bil nekoč kamnit mlin na vodo ob reki Aborni.Photos

715257_s