Create_a_map_small
Mymaps_smallBlank

NEKDANJI MLIN NA VODO PRI MUOSTU - EX MULINO AD ACQUA PRESSO IL PONTE SAN QUIRINO

Category: UPORABLJANJE NARAVNIH ENERGETSKIH VIROV

Used in the following map:

ZELENO MORJE

Sotočje rek Aborne in Nadiže je seveda primerno za delovanje mlinov na vodo. Tu je nekoč deloval star mlin na vodo.Photos

715258_s 715259_s