Create_a_map_small
Mymaps_smallBlank

OREHEK

Category: IMENA VASI (IN KRAJEV) POVZETA PO DREVESIH

Used in the following map:

ZELENO MORJE

Strma pobočja, prepadni skalnati robovi se raztezajo na obronkih Kojce, osamelo
strmijo nad hribovskimi vasi, kot so Zakojca, Orehek, Jesenica in Bukovo.