Create_a_map_small
Mymaps_smallBlank

PRAPROTNICA = PRAPOTNIZZA (PRAPROT = FELCE)

Category: IMENA VASI (IN KRAJEV) POVZETA PO DREVESIH

Used in the following map:

ZELENO MORJE

Zaselek na strmem grebenu priča o trdem delu prebivalstva v goratih predelih. Ime kraja pa priča o gozdovih, ki so nekoč rastli na teh tleh.Photos

719491_s 719492_s