Create_a_map_small
Mymaps_smallBlank

TOPOLUOVE = TOPOLO' (TOPOL = PIOPPO)

Category: IMENA VASI (IN KRAJEV) POVZETA PO DREVESIH

Used in the following map:

ZELENO MORJE

Vas Topolovo, poimenovana po topolih, se nahaja na strmem pobočju najbolj vzhodne strani Videmske pokrajine, zelo zraven Slovenije. Značilna spontana arhitektura, katero zaznamujejo kamnite stavbe s lesenimi ložami, kamnite strme ceste in kozolci. Dandanes je zagotovljena gostoljubnost s sistemom "albergo diffuso".Photos

718108_s 718107_s 650365_s 655271_s 711189_s