Create_a_map_small
Mymaps_smallBlank

ZAHOSDE, kraj (ZA HOSTO, ZA GOZDOM = DIETRO AL BOSCO)

Category: IMENA VASI (IN KRAJEV) POVZETA PO GOZDARSTVU

Used in the following map:

ZELENO MORJE