A középkori jugóriai harcosok vértezete, fegyverzete

Néprajz a térképen szférikus - gömbalakú - körkép alakjában

Nézze a jellegzetes kiállitási tárgyak körképét!

Bolygónk bármelyik pontján van olyan helyén, amely kulturális-történeti értékét tekintve egyedülálló és bátran képviseli az illető területi egységet. A Barsz hegyhez fűződő érdeklődés felkeltése svéd kutatók érdeme. Az ő nevükhöz fűződik az óugorok ősi telephelyeinek és száznál több ősi temetkezési hely feltárása is. A Barsz hegy jelenleg régészeti összetevőit tekintve sajátos leveles tésztára emlékeztet, mely sokféle értékes információval szolgál a terület évszázadokig tartó benépesitését illetően. Itt ezen a helyen 7-8 km hosszú sávban töobb mint harminc többségében jó állapotban lévő ősi település maradt fenn. Az ásatások fényt deritettek az őslakosok történelmének több mozzanatára.
Hanti-Manszijszkban A természet és az ember múzeumában „A történelmi idő” cimű kiállitáson a középkori ugor harcosok vértezete és fegyverzete látható.

Nézze a jellegzetes kiállitási tárgyak körképét!

Jugria néprajzi objektumainak térképe