Az agani hantik

A hantik és a manysik helyi csoportjai

Az agani hantik (oun jah) a keleti hantik egyik néprajzi-területi csoportját alkotják. Az Agan folyó középső és felső szakaszán éelnek, a mai Nyizsnyevartovszki járás területén (a XVII-XIX században - Agani járás). A tromjegani és a vahovi-vaszjugani csoporttal együtt a kantek vagy kantega jah nevű közösséget alkotják. A XIX. század elejéig a népszámlálási listákon a települések nevei nem voltak feltüntetve. Az 1861-es gyóntató jegyzékben Ajpinék és Lobánovék jurtái szerepelnek. E hanti népcsoport a XIX. század végén kb. 200 embert számlált, a XX. század végén pedig 2,5-szer többet. A mai nagyobb nemzetiségi települések: Agan és Varjegan. Az agani hantik nemcsak nagyobb településeken laknak, hanem nagyszámban élnek hagyományos szálláshelyeken az Agan folyó medencéejében, annak mellékfolyói mentén (az Amputon és a Varjeganon). Szorosabb kultúrális kapcsolatuk, ami területi közelséggel magyarázható, a tromjegani csoporttal van, a vahovi, vaszjugani és jugani csoporttal pedig kevésbé. Az agani hantik egy része hosszú időn keresztül együtt élt az erdei nyenyecekkel, melynek következtében etnikai kontaktus alakult ki köztük, s ugyanigy a Numtó és Pjakutó tavak, valamint a Pura és a Tromjegan mellékfolyói mentén élő erdei nyenyecekkel.

Keleti hantik

Agan község

Hanti-Manysi Nemzetiségi Körzet

Jugria néprajzi objektumainak térképe