Jugani hantik

A hantik és a manysik helyi csoportjai

A jugani hantik a Szurguti járásbeli Uguti régióban élnek, a hanti nyelv keleti nyelvjárását beszélik. A déli, északi és keleti hantik egymástól elszigetelve éltek, innen a különbség nyelvükben, anyagi és szellemi kultúrájukban. A keleti hantik egy része miután elszakadt az északiaktól, az Ob és a Vah mentén telepedett le, másik részük a tajgai folyókon felfelé haladva a Kis és a Nagy Jugan felső szakaszáig ért el. Ez a részük annyira elszigetelődött, hogy ma már a jugani hantik teljesen külön csoportját alkotja. Ők jurtákban laknak a Nagy és Kis Jugan mentén, településeik 20-100 km-re vannak egymástól. Réegebben félnomád életmódot folytattak. Télen téli jurtákban laktak a tajga közelében, nyáron a folyónál: családostul fedett csónakokkal úsztak le a jugani Obhoz halászni, ősszel pedig visszamentek. Jelenleg a jugani hantik letelepedett életmódot folytatnak, a nyári jurták elveszitették jelentőségüket. A jugani hantik több települése eltűnt, az 50-es években részben egymásba olvadtak. Szurguttól Ugutig eltűntek Nyemcsinovék, Nyevojlokinék, Urjevék, Jevutszkiék, Kikinék, Kimicsevék jurtái. A jugani hantik száma 1989-ben 847 ember volt. Még a XX. század elején a hantik földkunyhókban és félföldkunyhókban éltek. Most leginkább gerendaházakban élnek, ahol a csuvalt (tűzhelyet) kandalló vagy vaskályha váltotta fel. A házikókban nincsenek válaszfalak, nincs szobákra való felosztás. A házon kivül, az utcán van az agyagból égetett kemence, benne sütik a kenyeret. A melléképületek: az oszlopokra épitett kamra, a szinek, a hombárok, a halfüstölő, a szabadtéri tűz helye. A társadalom alapját a család képezi. Az utóbbi időben nő a vegyes házasságok száma, a jugani hantik más népekkel asszimilálódnak, lassanként elveszitik nyelvüket és hagyományukat. A jugani hantik nemcsak nyelvükben különböznek a többi hanti csoporttól, hanem szokásaikban és kultúrájukban is.

Keleti hantik

Hanti-Manysi Nemzetiségi Körzet

Jugan falu

Jugria néprajzi objektumainak térképe